dịch vụ hóa đơn điện tửVăn bản pháp luật mới nhất
Download nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018

Download nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018

Download nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018 về quy định quản lý doanh nghiệp mới nhất hiện nay
BTC trả lời việc doanh nghiệp vay mượn hàng hóa lập hóa đơn có phải đúng

BTC trả lời việc doanh nghiệp vay mượn hàng hóa lập hóa đơn có phải đúng

BTC trả lời việc doanh nghiệp vay mượn hàng hóa lập hóa đơn có phải đúng 2019
Bảo hiểm xã hội thanh tra doanh nghiệp trốn nợ bhxh như thế nào?

Bảo hiểm xã hội thanh tra doanh nghiệp trốn nợ bhxh như thế nào?

Bảo hiểm xã hội thanh tra doanh nghiệp trốn nợ bhxh như thế nào? 2019
Doanh nghiệp mang thế chấp tài sản cố định vay vốn ngân hàng cần làm những gì?

Doanh nghiệp mang thế chấp tài sản cố định vay vốn ngân hàng cần làm những gì?

Doanh nghiệp mang thế chấp tài sản cố định vay vốn ngân hàng cần làm những gì? 2019 mới
Làm nhiều công ty thì bảo hiểm xã hội phải đóng như thế nào? Có phải đóng ở nhiều nơi

Làm nhiều công ty thì bảo hiểm xã hội phải đóng như thế nào? Có phải đóng ở nhiều nơi

Làm nhiều công ty thì bảo hiểm xã hội phải đóng như thế nào? Có phải đóng ở nhiều nơi mới 2019
Chi phí hư hỏng hàng hóa do thiên tai có được trừ không

Chi phí hư hỏng hàng hóa do thiên tai có được trừ không

Chi phí hàng hóa hư hỏng do thiên tai sẽ được trừ khi tính thu nhập chịu thuế
Hướng dẫn tính chi phí sửa chữa nhà xưởng văn phòng thuê được tính vào trừ chi phí 2019

Hướng dẫn tính chi phí sửa chữa nhà xưởng văn phòng thuê được tính vào trừ chi phí 2019

Hướng dẫn chị em tính chi phí sửa chữa nhà xưởng văn phòng thuê được tính vào trừ chi phí mới 2019 hướng dẫn cụ thể
Quá thời hạn góp vồn điều lệ công ty cổ phần bị phạt bao nhiêu

Quá thời hạn góp vồn điều lệ công ty cổ phần bị phạt bao nhiêu

Quá thời hạn góp vốn điều lệ có thể bị phạt nặng
Buôn bán hàng hóa khi chưa có giấy phép kinh doanh bị phạt bao nhiêu

Buôn bán hàng hóa khi chưa có giấy phép kinh doanh bị phạt bao nhiêu

Buôn bán hàng hóa khi chưa có giấy phép kinh doanh bị phạt bao nhiêu 2019
Những phương pháp trốn thuế doanh nghiệp hay sử dụng nhất

Những phương pháp trốn thuế doanh nghiệp hay sử dụng nhất

tổng hợp những phương pháp trốn thuế doanh nghiệp hay sử dụng nhất 2018
KHÁI NIỆM THUẾ - LỆ PHÍ -  PHÍ VÀ CÓ GIÁ TRỊ GÌ KINH TẾ

KHÁI NIỆM THUẾ - LỆ PHÍ - PHÍ VÀ CÓ GIÁ TRỊ GÌ KINH TẾ

KHÁI NIỆM THUẾ - LỆ PHÍ - PHÍ VÀ CÓ GIÁ TRỊ GÌ KINH TẾ 2019 mới nhất
Khi bị đóng mã số thuế doanh nghiệp có được phép xuất hóa đơn

Khi bị đóng mã số thuế doanh nghiệp có được phép xuất hóa đơn

Mã số thuế doanh nghiệp bị đóng thì trong quá trình hoạt động có được xuất hóa đơn
Thông tư 96/2015/TT-BTC , Tóm tắt hướng dẫn tính khấu hao tscd do thành viên góp

Thông tư 96/2015/TT-BTC , Tóm tắt hướng dẫn tính khấu hao tscd do thành viên góp

Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định rõ ràng về tính khấu hao tài sản do thành viên đóng góp t3/2019 tóm tắt cụ thể cho kế toán cần biết.
Phương pháp hạch toán chi phí  mua bánh trung thu

Phương pháp hạch toán chi phí mua bánh trung thu

Phương pháp hạch toán chi phí mua bánh trung thu khi mua có phải giữ hóa đơn về không
Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 16/2012/TT-BTC  Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn

Thông tư số 16/2012/TT-BTC Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn

Thông tư số 16/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia
Nghị quyết số 27-NQ/TW - Cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết số 27-NQ/TW - Cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết số 27-NQ/TW - Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Đối với bất động sản khi khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu

Đối với bất động sản khi khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu

Đối với bất động sản khi khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn ddieuf chỉnh doanh thu
Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nếu mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Nếu mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Nếu mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu? 2019
Hành vi làm sai và nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Hành vi làm sai và nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Hành vi làm sai và nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu? 2019


0972.868.960