dịch vụ hóa đơn điện tửThuế tiêu thụ đặc biệt là Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện Nhà nước cần thiết điều tiết tiêu dùng. Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc loại thuế gián thu và mức thuế thu thường rất cao nên khả năng tác động tới việc sử dụng thu nhập vào tiêu dùng của dân cư. Hàng hóa, dịch vụ cần điều tiết tiêu dùng được Nhà nước quy định trong danh mục hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và có thể thay đổi trong từng thời kì. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế và thuế suất. Nhà nước thu thuế tiêu thụ đặc biệt theo tỉ lệ phần trăm (%) tính trên tỉ giá chịu thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Các quy định của pháp luật về lĩnh vực thuế Tiêu thụ đặc biệt hiện nay được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 và Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 thì các hàng hóa, dịch vụ sau đây là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 2020 Bao gồm:

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Lưu ý:

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cơ sở kinh doanh sản xuất mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu là người là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi bán hàng hóa, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai và nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộ linh kiện để lắp ráp các hàng hóa này.

Mời các bạn xem thêm:

>>> Quy định mới nhất về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

>>> Doanh nghiệp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp nào


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn