dịch vụ hóa đơn điện tử“Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nằm trong danh mục do Nhà nước quy định theo từng giai đoạn với mức thuế suất cao. Nhằm mục đích điều hướng sản xuất và tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đó”

vai trò và đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt

Các vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt.

   – Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loai thuế gián thu. Có nghĩa là loại thuế này được gián thu thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Người nộp thuế trực tiếp là người sử dụng hàng hóa dịch vụ và người nôp thuế cho nhà nước là nhà sản xuất, kinh doanh .

   – Đây là loại thuế tiêu dùng 1 giai đoạn. Vì loại thuế này chỉ được đánh 1 lần ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ.

   – Thuế tiêu thụ đặc biệt có phạm vi điều tiết không rộng. Nó chỉ đánh trên 1 số hàng hóa – dịch vụ có tính chất đặc biệt.

Đặc biệt đây là loại thuế mang tính chất động viên cao. Do có mức thuế suất lớn và thay đổi theo từng thời kỳ phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những loại hàng hóa dịch vụ nào

thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt không được khuyến khích tiêu dùng. Do sự tiêu dùng quá mức các hàng hóa dịch vụ này không có lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Như gây lãng phí, mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ: tiêu thụ các hàng hóa như thuốc là, bia – rượu, vàng mã; hay các dịch vụ casino, massage, đặt cược…

Mặc dù việc tiêu thụ quá mức không có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội nhưng các công cụ hành chính không thể cấm sử dụng do đã thuộc về thói quen, tập quán chung của xã hội. Nên Nhà nước chỉ có thể điều tiết bằng cách đánh mức thuế suất cao lên các hàng hóa, dịch vụ này (từ 10% -75%)

Lưu ý: Tính chất đặc biệt hay không đặc biệt của hàng hóa – dịch vụ sẽ phụ thuộc vào phong tục, tập quán, lối sống văn hóa, sự phát triển kinh tế của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Chính vì thế mà đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không phải ở nước nào cũng giống nhau.


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn