dịch vụ hóa đơn điện tửThủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là gì?

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử, Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu của Thông tư 32/2011/TT-BTC để gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là gì

1/ Lập Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu bao gồm:
Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
2/ Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2019/TT-BTC)
thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
3/ Tạo hóa đơn mẫu theo đúng định dạng gửi người mua, có chữ ký số

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn