dịch vụ hóa đơn điện tửMức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận về việc trả lương. Trong đó, mức lương này sẽ trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận

Trong năm 2020 bắt đầu từ ngày 01/01 mức lương tối thiểu vùng và các địa bàn vùng có sự thay đổi, cụ thể tăng mức lương tối thiểu vùng từ 150.000-240.000đ và tăng 11 địa bàn tại Vùng II, Giảm 03 địa bàn tại Vùng III, Tăng 08 địa bàn tại Vùng IV cụ thể như sau:

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng năm 2020

 1. Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
 2. Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
 3. Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
 4. Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

 • Huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước từ vùng III lên vùng II.
 • Thành phố Bến Tre từ vùng IV lên vùng II và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre từ vùng III  lên vùng II.
 • Bổ sung các địa bàn sau từ Vùng IV lên Vùng III:
 • Huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ
 • Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An
 • Huyện Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa.
 • Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre
 • Thị xã Chí Linh (nay thành phố Chí Linh) từ vùng III xuống vùng IV

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn