dịch vụ hóa đơn điện tửMức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu, các trường hợp đặc biệi đối với mức thuế tndn, các mức thuế TNDN qua thời kỳ kể từ 2013

Theo quy định tại Điều 11, Khoản 1Thông tư 78/2014/TT-BTC

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến nay

Nhà nước quy định về thuế TNDN bắt đầu từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.”

Tính từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn một mức là 20% do những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% tức là có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

Đối với các trường hợp khác

Doanh nghiệp chịu thuế suất từ 32 đến 50% khi thực hiện hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam

Doanh nghiệp có hoạt động thăm dò, khai thác mỏ tài nguyên quý hiếm bao gồm: vàng, bạc, bạch kim, kim cương, đá quý, thiếc, đất hiếm, chịu mức thuế suất 50%. Trong trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có 70% diện tích nằm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, thuế suất dành cho doanh nghiệp là 40%.

Ngoài ra, được quy định trong Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính còn có một số trường hợp doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi từ 10 – 20%

Mức thuế suất thuế thu nhập qua các năm


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn