dịch vụ hóa đơn điện tửTrong khi doanh nghiệp hoạt động chẳng may doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế TNDN,GTGT,TNCN, Môn Bài thì thời gian và số tiền nộp chậm là bao nhiêu. Bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ đến doanh nghiệp Mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế TNDN,GTGT,TNCN, Môn Bài theo quy định mới nhất năm 2019

1. Thông tư xử phạt chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài.

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC, ban hành ngày 15/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.(có hiệu lực cho đến nay)

nộp chậm tờ khai thuế TNDN GTGT TNCN Môn Bài

2. Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài mới nhất.

Căn cứ vào điều 9, thông tư 166/2013/TT-BTC “Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:

MỨC PHẠT CHUNG MỨC PHẠT MỨC PHẠT HÀNH VI
(Không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng) (Có tình tiết giảm nhẹ) (Có tình tiết tăng nặng) (Số ngày nộp chậm)
  Phạt cảnh cáo    Từ 1 đến 5 ngày
700.000 đ Tối thiểu 400.000 đ Tối đa 1.000.000 đ  Từ 1 đến 10 ngày
1.400.000 đ Tối thiểu 800.000 đ Tối đa 2.000.000 đ  Từ trên 10 đến 20 ngày
2.100.000 đ Tối thiểu 1.200.000 đ Tối đa 3.000.000 đ  Từ trên 20 đến 30 ngày
2.800.000 đ Tối thiểu 1.600.000 đ Tối đa 4.000.000 đ  Từ trên 30 đến 40 ngày
3.500.000 đ Tối thiểu 2.000.000 đ Tối đa 5.000.000 đ  Từ trên 40 đến 90 ngày.
 Trên 90 ngày nhưng không phát
sinh số thuế phải nộp.
 Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng
không phát sinh số thuế phải nộp
 Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời
hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn
nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời
hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Các mức xử phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế:

Căn cứ vào điều 7, thông tư 166/2013/TT-BTC “Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định” :

MỨC PHẠT CHUNG MỨC PHẠT MỨC PHẠT HÀNH VI
(Không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng) (Có tình tiết giảm nhẹ) (Có tình tiết tăng nặng) (Số ngày nộp chậm)
  Phạt cảnh cáo    Từ 1 đến 10 ngày
700.000 đ Tối thiểu 400.000 đ Tối đa 1.000.000 đ  Từ 1 đến 30 ngày
1.400.000 đ Tối thiểu 800.000 đ Tối đa 2.000.000 đ  Trên 30 ngày
 Không thông báo thay đổi thông
tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
 Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng
không phát sinh số thuế phải nộp.

Các mức phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế:

Căn cứ vào điều 8, thông tư 166/2013/TT-BTC “Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế” :

MỨC PHẠT CHUNG MỨC PHẠT MỨC PHẠT HÀNH VI
(Không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng) (Có tình tiết giảm nhẹ) (Có tình tiết tăng nặng) (Số ngày nộp chậm)
700.000 đ Tối thiểu 400.000 đ Tối đa 1.000.000 đ  Do lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm
căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá,
dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan
đến nghĩa vụ thuế.
1.050.000 đ Tối thiểu 600.000 đ Tối đa 1.500.000 đ  Do lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ
xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác
liên quan đến nghĩa vụ thuế.
1.400.000 đ Tối thiểu 800.000 đ Tối đa 2.000.000 đ  Do ập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm
căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế,
tờ khai quyết toán thuế.
2.100.000 đ Tối thiểu 1.200.000 đ Tối đa 3.000.000 đ  Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai quy định
nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc
 chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.
 Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ
 khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp
hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn