dịch vụ hóa đơn điện tửMiễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử khi xuất ra bản giấy

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

Số: 54018/CT-TTHT
V/v miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Hoa Sen Việt tại Hà Nội;
Mã số thuế: 0303565753-008;

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 15231/CCT-TTHT của Chi cục Thuế quận Đống Đa về việc đề nghị miễn tiêu thức dấu của người bán trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (PXKKVCNB) chuyển đổi từ PXKKVCNB điện tử của Chi nhánh Công ty TNHH Hoa Sen Việt tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định:

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty đáp ứng các điều kiện chuyển đổi PXKKVCNB điện tử sang PXKKVCNB giấy theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và hệ thống lập PXKKVCNB điện tử cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi PXKKVCNB điện tử sang PXKKVCNB giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì trên PXKKVCNB điện tử chuyển đổi sang giấy của Chi nhánh Công ty không nhất thiết phải có dấu của người bán.

Các nội dung bắt buộc khác trên PXKKVCNB chuyển đổi sang PXKKVCNB giấy của Chi nhánh Công ty vẫn phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Chi nhánh Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi PXKKVCNB điện tử sang PXKKVCNB giấy.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ với Chi cục Thuế quận Đống Đa để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Hoa Sen Việt tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng DTPC;
– Chi cục thuế quận Đống Đa;
– Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

Bài tham khảo: Dịch vụ kê khai thuế 

Giá chỉ từ 300.000 VNĐ

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn