dịch vụ hóa đơn điện tửMẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất năm 2020 và trường hợp nào được cấp chứng từ khấu trừ theo quy định mới nhất

Trường hợp cấp chứng từ khấu trừ :

1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 1: Ông A ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2018 đến tháng hết tháng 8/2019) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông A thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2018 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2019.

(Theo điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC) 

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

 

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất năm 2020

Để có được chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên: Doanh nghiệp có thể tự tin hoặc mua của cơ quan thuế:

- Các doanh nghiệp nếu muốn tự in Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải đăng ký mẫu "Chứng từ khấu trừ tự in" theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC. sau khi có công văn chấp thuận của cơ quan Thuế, Công ty mới được phép tự in Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không được cơ quan Thuế chấp thuận việ tự in chứng từ khấu trừ thì đăng ký mua tại cơ quan Thuế.


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn