dịch vụ hóa đơn điện tửMã số thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Tươi
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0315292902
Địa chỉ: 292/4 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Quí Phương
Ngày cấp giấy phép: 26/09/2018
Ngày hoạt động: 25/09/2018
 
Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530  
2 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác   45301
3 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45302
4 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác   45303
5 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
6 Đại lý   46101
7 Môi giới   46102
8 Đấu giá   46103
9 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659  
10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng   46591
11 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)   46592
12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)   46594
14 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595
15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu   46599
16 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661  
17 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác   46611
18 Bán buôn dầu thô   46612
19 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan   46613
20 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan   46614
21 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
22 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631
23 Bán buôn xi măng   46632
24 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633
25 Bán buôn kính xây dựng   46634
26 Bán buôn sơn, vécni   46635
27 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636
28 Bán buôn đồ ngũ kim   46637
29 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639
30 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669  
31 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp   46691
32 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692
33 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693
34 Bán buôn cao su   46694
35 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695
36 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696
37 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697
38 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699
39 Bán buôn tổng hợp   46900
40 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp   47110
41 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752  
42 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521
43 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522
44 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523
45 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47524
46 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh   47525
47 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47529
48 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh   47530
49 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
50 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
51 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
52 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
53 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
54 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
55 Vận tải đường ống   49400
56 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
57 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
58 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
59 Vận tải hành khách hàng không   51100
60 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
61 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
62 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
63 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
64 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
65 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu   77309
66 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
67 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm   78100
68 Cung ứng lao động tạm thời   78200

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn