dịch vụ hóa đơn điện tửTrên hóa đơn điện tử cơ quan nhà nước cũng có quy định viết tắt trong 1 số trường hợp được chia sẻ trong bài viết dưới đây mời các bạn tìm hiểu

Các trường hợp được viết tắt trên hóa đơn điện tử

Theo điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi điểm b khoản 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC) thì khi lập hóa đơn thì tiêu thức tên, địa chỉ của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài trên hóa đơn điện tử thì người bán được viết tắt một số danh từ thông dụng:

Ký hiệu viết tắt trên hóa đơn điện tử

Các trường hợp không được phép viết tắt trên hóa đơn điện tử

Theo Khoản 3 Điều 18 Luật Kế toán 2015 quy định:

  • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa;
  • Khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo.
  • Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán.
  • Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

Lưu ý, khi lập hóa đơn mà có sai sót trong việc viết tắt về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy:

Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán thì không được viết tắt, tẩy xóa, sữa chữa;

Chỉ được viết tắt tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua trong trường hợp tên, địa chỉ quá dài.


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn