dịch vụ hóa đơn điện tửThế nào là tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ, cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ như thế nào? Bài viết dưới đây xin giải đáp thắc mắc này

Điều kiện áp dụng tính giá thành sản xuất.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ thường được áp dụng trong các DN có đặc điểm sau: Trong cùng một quá trình sản xuất, Doanh nghiệp sử dụng một thứ nguyên vật liệu thu được nhóm sản phẩm cùng loại với quy cách (kích cỡ) khác nhau và giữa các loại sản phẩm không có một hệ số quy đổi.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ thường được áp dụng cho các lĩnh vực sản xuất như: Doanh nghiệp may mặc, sản xuất giày, dép; Doanh nghiệp sản xuất ra các ống nước có quy cách khác nhau; Các công ty dệt kim…

Đối tượng tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ

Bao gồm: Toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất của nhóm sản phẩm và Từng quy cách sản phẩm trong nhóm.

Quy trình thực hiện tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ

Theo cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ ⇒ để tính được giá thành ta phải trải qua các việc sau:

Phải lựa chọn tiêu thức phân bổ giá thành. Tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, …

Lưu ý: Tiêu thức phân bổ phải nhất quán trong kỳ kế toán.

Mời bạn, cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu tiêu thức phân bổ giá thành, để lựa chọn phù hợp nhé.

+ Giá thành sản xuất kế hoạch là gì?

Giá thành kế hoạch được xác định: trước khi bước vào sản xuất, kinh doanh; trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.

+ Giá thành sản xuất định mức là gì?

Giá thành định mức cũng được xác định: trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Nhưng nó được xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch.

Định mức bình quân tiên tiến dựa trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thường là ngày đầu tháng) nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Sau khi lựa chọn được tiêu thức phân bổ giá thành sản phẩm thì tiến hành Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ, theo các bước sau:

Bước 1:Tiến hành tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất ⇒ để tính tổng giá thành thực tế cho nhóm sản phẩm hoàn thành trong kỳ, theo công thức sau:

Tổng giá thành thực tế
 cho nhóm sản phẩm
hoàn thành trong kỳ
= Giá trị sản phẩm
dở dang đầu kỳ
+ Chi phí sản xuất
phát sinh trong kỳ
- Giá trị sản phẩm
dở dang cuối kỳ

Bước 2:Tiến hành tính tỷ lệ giá thành chung cho nhóm sản phẩm, theo tiêu thức phân bổ đã lựa chọn, theo công thức sau:

Tỷ lệ giá thành
chung cho nhóm sản phẩm
= Tổng giá thành thực tế cho nhóm
sản phẩm hoàn thành trong kỳ
Tổng tiêu thức phân bổ

Lưu ý: Tổng tiêu thức phân bổ là tổng giá thành kế hoạch hoặc tổng giá thành định mức của nhóm sản phẩm (tất cả quy cách (kích cỡ) sản phẩm) như đã trình bày trên.

Bước 3: Tiến hành tính giá thành thực tế cho từng quy cách (kích cỡ), theo công thức sau:

Giá thành thực tế
cho từng quy cách 
= Tổng giá thành kế hoạch
hoặc tổng giá thành định mức
của tùng quy cách
* Tỷ lệ giá thành chung
cho từng sản phẩm

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn