dịch vụ hóa đơn điện tửHướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT cho doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp và hạch toán theo phương pháp khấu trừ theo Luật số 31/2013/QH13

hạch toán thuế GTGT cho doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

– Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế

Lưu ý: Riêng đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng sẽ có 2 sự lựa chọn phương pháp tính thuế.

Theo quy định:

Số thuế GTGT phải nộp theo PP khấu trừ thuế = số thuế giá trị gia tăng đầu ra – số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT phải nộp theo PP tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng GTGT (doanh thu) x thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

GTGT của vàng, bạc, đá quý được xác định = giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

b) Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

Công thức tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mới nhất

– Phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào khấu trừ

– PP trực tiếp: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %

Đối với doanh nghiệp, luôn ưu tiên lựa chọn phương pháp tính thuế sao cho có lợi nhất, số thuế giá trị gia tặng phải nộp là thấp nhất.

Như vậy, Các loại hình doanh nghiệp sau nên sử dụng theo phương pháp khấu trừ Bao gồm:

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế…áp dụng mức thuế suất đầu ra là 0%

Doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa dịch vụ không phải khai, tính nộp thuế GTGT

* Quy định cụ thể tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013   

Doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT như: sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống cây trồng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán bao, dịch vụ y tế, dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích, dạy học, dạy nghề

Có đầy đủ hóa đơn GTGT của hàng mua vào tương ứng với hàng bán ra chịu thuế GTGT, và chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua là nhỏ (tỷ lệ lợi nhuận thấp)

Các loại hình doanh nghiệp sau nên sử dụng theo phương pháp trực tiếp bao gồm:

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự toán, tư vấn pháp lý, dịch vụ nhân sự, các dịch vụ khác mà chi phí chủ yếu là tiền lương (nhân công/chất xám) hoặc chi phí không có hóa đơn GTGT.

Không có hóa đơn GTGT của hàng mua vào như mua bán sản phẩm nông/lâm/ngư nghiệp, đất đá cát sỏi (mua từ người trực tiếp sản xuất bán ra)


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn