dịch vụ hóa đơn điện tửHóa đơn điện tử đang ngày càng chứng tỏ được những lợi ích so với hóa đơn giấy, và dần thay thế vị trí của hóa đơn giấy trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Bài viết này, Kế toán Minh Việt sẽ giúp các bạn cập nhật thêm các kiến thức về hóa đơn điện tử:

Đó là trường hợp nào được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí và các trường hợp nào bị ngừng cấp hóa đơn điện tử.

Những trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đưa ra nhiều điểm trọng yếu về hóa đơn điện tử, trong đó có liệt kê 05 trường hợp doanh nghiệp/tổ chức kinh tế/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế không thu phí:

 • Trường hợp 01: doanh nghiệp thuộc diện vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn vùng sâu vùng xa chưa phát triển, có điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 • Trường hợp 02: Tổ chức/doanh nghiệp vừa thành lập, vừa khởi nghiệp trong thời gian ngắn và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng.
 • Trường hợp 03:  hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sở hữu doanh thu năm trước gần nhất từ 03 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực nông
  - Lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước gần nhất từ 10 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực thương mại
  - Dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế theo quy định.
 • Trường hợp 04: doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa khác dựa theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ tổ chức/doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuẩt tại các đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
 • Trường hợp 05: một số trường hợp cần khuyến khích, động viên sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài Chính đề xuất và quyết định

Trường Hợp Bị Ngừng Cấp Hóa Đơn Điện Tử

Bên cạnh đó, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng chỉ rõ, cơ quan thuế có thể trực tiếp thực hiện hoặc tiến hành ủy thác cho những nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín và đạt đủ tiêu chuẩn thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử xác thực miễn phí cho 05 đối tượng trên. Những đối tượng không nằm trong 05 trường hợp đặc biệt sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí trên tiến hành nộp phí và sử dụng hóa đơn như bình thường.

Những trường hợp cơ quan Thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử được quy định chi tiết tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP như sau:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác đã đến thời hạn chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí với cơ quan thuế sau khi cơ quan thuế tiến hành điều tra và xác minh.
 • Trường hợp 3: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác gửi thông báo tạm dừng việc kinh doanh tới cơ quan quản lý có đủ thẩm quyền
 • Trường hợp 4: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác nhận được thông báo ngừng cấp hóa đơn điện tử và ngừng sử dụng để cưỡng chế nợ thuê
 • Trường hợp 5: Một số trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính Phủ và Bộ Tài Chính

Trong Nghị định cũng nêu rõ, doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác thuộc 05 trường hợp trên chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực sau khi: gửi thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh tới cơ quan thuế; được khôi phục mã số thuế hoặc được xóa bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuê

 

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn