dịch vụ hóa đơn điện tửCác khoản thuế phí phải nộp của doanh nghiệp

Doanh nghiệp từ khi thành lập, cho đến khi đi vào hoạt động, đều phải nộp các loại thuế, phí nhất định phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và những phát sinh thực tế của doanh nghiệp. Sau đây Kế toán Minh Việt xin giới thiệu các bạn các loại thuế, phí doanh nghiệp tại Việt Nam phải nộp

1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Theo thông tư 176/2012/TT-BTC, khi đăng ký thành lập công ty bạn cần phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp với mức phí phải nộp là 200.000 đồng/lần

2. Các loại thuế phí phải nộp khi doanh nghiệp đi vào hoạt động

a. Thuế môn bài

Là loại thế doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Thuế môn bài được tính dựa trên số vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh. Mức nộp thuế môn bài hiện nay:

Bậc

Số vốn đăng ký kinh doanh

Mức thuế môn bài phải nộp

1

Trên 10 tỷ đồng

 

3.000.000 đồng

 

2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng

2.000.000 đồng

3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

 

1.500.000 đồng

4

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000 đồng

b. Thuế GTGT

Tuỳ vào kỳ kê khai và phương pháp kê khai thuế GTGT, mà DN có cách tính thuế GTGT khác nhau.

Đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì có 3 mức thuế VAT như sau:

  • Mức thuế 10%
  • Mức thuế 5%          
  • Mức thuế 0%         

Đối với DN kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì sẽ tính thuê theo danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu.

c. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế TNDN phải nộp = (Doanh thu – Các khoản chi được trừ –  thu nhập được miễn thuế – các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước) x thuế suất

Lĩnh vực hoạt động

Thuế TNDN

Tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí)

50%

Nếu tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN

40%

 

Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam

Từ 32 – 50 %

Các lĩnh vực còn lại

20%

(áp dụng cho cả trường hợp doanh thu năm trước liền kề trên 20 tỷ và dưới 20 tỷ)

d. Thuế xuất nhập khẩu

Tùy theo loại mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có các phương pháp tính thuế khác nhau:
Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất %: Số thuế XNK phải nộp = số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XNK x giá tính thuế x thuế suất.

e. Thuế thu nhập cá nhân

Các thành viên trong doanh nghiệp phải chịu thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho các nhân viên của mình.

Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần:

Từ ngày 1/7/2013 thu nhập 9 triệu trở lên mới phải chịu thuế.

 Biểu thuế thu nhập cá nhân toàn phần áp dụng đối với các trường hợp dưới đây:

- Lãi cho vay, lợi tức cổ phần, lợi tức từ góp vốn kinh doanh, lãi tiết kiệm trên 5 triệu đồng/tháng là 5%;

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 25%;

- Thu nhập từ chuyển đổi bất động sản: 25%.

f. Thuế sử dụng đất

Trường hợp 1: Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh mà không xác định được phần diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh.
Số thuế sử dụng đất phải nộp ={ [(Tổng diện tích đất sử dụng x Doanh thu hoạt động kinh doanh)/Tổng doanh thu cả năm] x giá của 1m2 đất x thuế suất} – số thuế đựơc miễn, giảm

Trường hợp 2: Đất sản xuất kinh doanh sử dụng toàn bộ vào mục đích kinh doanh:

Số thuế sử dụng đất phải nộp = (Diện tích đất tính thuế x giá của 1m2 đất x thuế suất) – số thuế đựơc miễn, giảm

g.Thuế bảo vệ môi trường

Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp = số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế x mức thuế tuyệt đối trên 1 đơn vị hàng hóa

h. Thuế tài nguyên

Áp dụng đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên:

Số thuế tài nguyên phải nộp = sản lượng tài nguyên tính thuế x giá tính thuế x thuế suất

i. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn