dịch vụ hóa đơn điện tửTra cứu thông tin doanh nghiệp
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Sáng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Sáng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Sáng. Địa chỉ: Số 24/12A Đường Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315317642
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Trân

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Trân

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Trân. Địa chỉ: 48/5 Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315317628
Mã số thuế Công Ty TNHH Nhà Hàng Dịch Vụ Ẩm Thực Những Người Bạn

Mã số thuế Công Ty TNHH Nhà Hàng Dịch Vụ Ẩm Thực Những Người Bạn

Mã số thuế Công Ty TNHH Nhà Hàng Dịch Vụ Ẩm Thực Những Người Bạn. Địa chỉ: 35A Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315322762
Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phúc Thắng

Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phúc Thắng

Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phúc Thắng. Địa chỉ: 361/70/177 ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315326340
Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ, Du Lịch, Xnk Lê Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ, Du Lịch, Xnk Lê Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ, Du Lịch, Xnk Lê Quang. Địa chỉ: A 10, Đường Số 2, ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315326213
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần G&d Global

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần G&d Global

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần G&d Global. Địa chỉ: 59/1E Đường Tiền Lân 13, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315327619
Mã số thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cnc Nguyễn Lê

Mã số thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cnc Nguyễn Lê

Mã số thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cnc Nguyễn Lê. Địa chỉ: 2/4 R, đường XTT-53, ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315328637
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất Đất Vàng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất Đất Vàng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất Đất Vàng. Địa chỉ: 28/9B ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315336998
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Hiệp Hưng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Hiệp Hưng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Hiệp Hưng. Địa chỉ: 15A Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315338755
Mã số thuế Công Ty TNHH M.h.upholstery

Mã số thuế Công Ty TNHH M.h.upholstery

Mã số thuế Công Ty TNHH M.h.upholstery. Địa chỉ: 82/11S ấp Xuân Thới Đông 3, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315341733
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại An Nhiên Nguyễn

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại An Nhiên Nguyễn

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại An Nhiên Nguyễn. Địa chỉ: 22/6W đường Trung Mỹ, ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315345223
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sky Dream

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sky Dream

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sky Dream. Địa chỉ: 10D Lê Văn Khương, ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315345664
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại K&đ

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại K&đ

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại K&đ. Địa chỉ: 181/151/58 An Thới Đông, ấp An Đông, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315088505.
Mã số thuế công ty TNHH Tmdv Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Duy Cường

Mã số thuế công ty TNHH Tmdv Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Duy Cường

Mã số thuế công ty TNHH Tmdv Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Duy Cường. Địa chỉ: 105/3 Đường Duyên Hải, Khu Phố Miễu Ba, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315117026.
Mã số thuế công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Duyên Hải

Mã số thuế công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Duyên Hải

Mã số thuế công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Duyên Hải. Địa chỉ: 321 Đường Lý Nhơn, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315140699.
Mã số thuế công ty TNHH Một Thành Viên Thơ Ca Bảo Tiên

Mã số thuế công ty TNHH Một Thành Viên Thơ Ca Bảo Tiên

Mã số thuế công ty TNHH Một Thành Viên Thơ Ca Bảo Tiên. Địa chỉ: 105/32/3 Đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315158287.
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mười Đáng

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mười Đáng

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mười Đáng. Địa chỉ: 235 Rừng Sác,ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên. Mã số thuế: 0315162413.
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cata

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cata

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cata. Địa chỉ: Số 53 Đào Cử, Khu phố Miễu Nhì, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315182466.
Mã số thuế công Ty TNHH The Glamour

Mã số thuế công Ty TNHH The Glamour

Mã số thuế công Ty TNHH The Glamour. Địa chỉ: 674/8 Đường Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315210931
Mã số thuế Công Ty TNHH Tư Vấn & Kinh Doanh Nhà Whybuy

Mã số thuế Công Ty TNHH Tư Vấn & Kinh Doanh Nhà Whybuy

Mã số thuế Công Ty TNHH Tư Vấn & Kinh Doanh Nhà Whybuy. Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315211117
Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Yes

Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Yes

Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Yes. Địa chỉ: 128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315210995
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Mỹ Hạnh

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Mỹ Hạnh

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Mỹ Hạnh. Địa chỉ: 166/46A2 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315211903
Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Emerald

Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Emerald

Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Emerald. Địa chỉ: 12/1 Chiến Thắng, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315213717
Mã số thuế Công Ty TNHH Nesuso

Mã số thuế Công Ty TNHH Nesuso

Mã số thuế Công Ty TNHH Nesuso. Địa chỉ: 202/5, Đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315214157
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Anzo

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Anzo

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Anzo. Địa chỉ: 25B Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315213876


0972.868.960