dịch vụ hóa đơn điện tửDưới đây là 04 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế, mời các bạn tìm hiểu

04 Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Các Trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP đang được Tổng cục Thuế xem xét ban hành, cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp ngừng sử dụng HĐĐT có mã hoặc HĐĐT không có mã trong 4 trường hợp, cụ thể:

Trường hợp 1: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trường hợp 2: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trường hợp 3: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

Trường hợp 4: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng HĐĐT để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hành vi sai phạm sau:

–  Doanh nghiệp Có hành vi sử dụng HĐĐT để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

–  Doanh nghiệp Có hành vi lập HĐĐT phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn vẫn được tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã hoặc HĐĐT không có mã sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh, hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh cần có HĐĐT giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn